Bon Turystyczny - Niebieski Art Hotel & Spa


Uprzejmie informujemy, że obiekt Niebieski Art Hotel & Spa został zarejestrowany na liście podmiotów, wśrod których będą przyjmowane płatności bonem turystycznym. 

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Bon wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj/bonturystyczny oraz https://bonturystyczny.polska.travel/

W celu rezerwacji pobytu w ramach bonu turystycznego, zapraszamy do kontaktu z hotelową recepcją.